F0013鳳麟-宗道醫技法特訓營,內含各種疾病課程,總容量19.75MB。課程涵蓋失眠多夢、胸悶氣短、小兒腹瀉、急性腸炎、痛經、胃寒、滑膜炎、腦供血不足、月經不調、遺精滑精和便秘等相關治療,以及學員筆記。

文件夾截圖

F0013鳳麟-宗道醫技法特訓營F0013鳳麟-宗道醫技法特訓營

詳細目錄

总计:19.75 MB
– 一、失眠多夢
— 1.失眠多夢.mp3 (1.53 MB)
— 一、失眠多夢.docx (1.13 MB)
– 七、胸悶氣短
— 7.胸悶氣短.mp3 (1.05 MB)
— 七、胸悶氣短.docx (0.2 MB)
– 三、小兒腹瀉
— 3.小兒腹瀉.mp3 (0.69 MB)
— 三、小兒腹瀉.docx (0.13 MB)
– 九、急性腸炎
— 9.急性腸炎.mp3 (0.68 MB)
— 九、急性腸炎.docx (0.04 MB)
– 二、痛經
— 2.痛經.mp3 (0.85 MB)
— 二、痛經.docx (0.47 MB)
– 五、胃寒
— 5.胃寒.mp3 (0.62 MB)
— 五、胃寒.docx (0.63 MB)
– 八、滑膜炎
— 8.滑膜炎.mp3 (0.76 MB)
— 八、滑膜炎.docx (0.03 MB)
– 六、腦供血不足
— 6.腦供血不足.mp3 (0.68 MB)
— 六、腦供血不足.docx (0.02 MB)
– 十、月經不調
— 10.月經不調.mp3 (0.41 MB)
— 十、月經不調.docx (1.26 MB)
– 十一、遺精滑精
— 11.遺精滑精.mp3 (1.03 MB)
— 十一、遺精滑精.docx (0.25 MB)
– 四、便秘
— 4.便秘.mp3 (1.27 MB)
— 四、便秘.docx (1.04 MB)
– 學員筆記(未校對)
— 學員筆記.docx (2.86 MB)
— 學員筆記.pptx (2.13 MB)

聲明:本站內容來源於網絡,如若本站內容侵犯了原著者的合法權益,可聯繫我們進行處理。